Áreas de Ordenación Detallada do Concello de Vigo

Salientamos as Ordenación detalladas de tres ámbitos urbanos con diferentes niveis de degradación urbana, cambios de rol e operacións de recuperación medioambietal. Son:
 
  Guixar: Operación de reforma interior, de inmenso calado nunha das áreas urbanas de maior degradación da cidade de Vigo, con vocación de se converter nun dos novos polos de atractividade, dentro da concepción policentrista da nova cidade.
 
    Beiramar: Operación de reforma interior de reconversión dunha área industrial en declive, xusto no límite do Porto e a cidade.
 
   Samil: Operación de grande importancia medioambiental, coa recuperación parcial do sistema dunar dun dos iconos da cidade como é esta praia, outrora nun enclave rural, pero hoxe integrada na trama urbana da cidade.
 
ORDE DE 26 DE DECEMBRO DE 2012 DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS: Outorga a aprobación definitiva ao Plan xeral de ordenación municipal do concello de Camariñas, de acordo co establecido no artigo 85.7.a) da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e de protección do medio rural de Galicia (DOG Nº007 DO 10 DE XANEIRO DE 2013)
 
REF: AOD // Stock: Disponible