Plan Xeral de Ordenación do Concello da Illa de Arousa.

Plan Xeral de Ordenación do Concello da Illa de Arousa. Aprobado definitivamente o 14/02/2002, este Plan, constitúe unha mostra de como encarar a protección dos territorios do litoral, mesmo, do interior das rías, ao tempo que se encara un proxecto ambicioso de desenvolvemento sostible, nun medio abondo complexo polas características xeográficas e históricas e a existencia de áreas de alto valor medioambiental, á beira dunha intensiva explotación dos recursos mariños (pesca, marisqueo e, sobre todo, acuicultura), unha alta densidade poboacional e unha potencialidade turística de primeiro orde.
 
REF: PXOM // Stock: Disponible