Plan Xeral de Ordenación Municipal do Rosal

Plan Xeral de Ordenación Municipal do Rosal, aprobado inicialmente en data 18 de decembro de 2013 (DOG nº 247 de 27/12/2013).

REF: PXOM // Stock: Disponible