Delimitación do Camiño Francés e a súa zona de influencia

Delimitación do camiño francés e a súa zona de influencia. Instrucións para a súa intervención, medidas urxentes e Inventario (tramos das provincias de Lugo e A Coruña, ata Santiago). Foi o traballo que permitiu delimitar a zona protexida do Camiño chamado Francés a Santiago, en todas as súas variantes, dende Pedrafita ata Compostela, así como recoller o Inventario de tódolos bens de interese cultural existentes nesa delimitación e as medidas urxentes a adoptar, todo elo con anterioridade ao Ano Santo de 1993.
 
REF: Delimitacións Territoriais // Stock: Disponible