Mais de 30 anos de experiencia

Estudiando, planificando, xestionando e intervindo no territorio e nos espazos rexionais, urbanos e rurais, coa planificación, o planeamento, a xestión, urbanización e proxectos constructivos

Onde Estamos

Ver Mais

CONSULTORA GALEGA S.L.U.

somos un grupo consultor multidisciplinar constituído como Sociedade Anónima no ano 1979, transformada en Sociedade de Responsabilidade Limitada no ano 1992 e en Sociedade Limitada Unipersoal no ano 2016.

     Fundada por nove profesionais de distinta titularidade e con experiencias profesionais conxuntas e prolíferas xa daquela, a nosa empresa naceu coa pretensión de abranguer a complexa realidade territorial e socioeconómica de Galiza desde os ámbitos da ordenación do territorio, o planeamento, o urbanismo, a arquitectura, as distintas ramas da enxeñería, a economía, a socioloxía, o medio ambiente, o transporte, a vivenda...; todo elo baixo a óptica non só do estudio e a proxectación, senón tamén da xestión e o asesoramento. Velaí que se houber de salientar unha faceta da prestación dos nosos servizos, habería que dicir que esta non foi nin é outra que o ofrecemento dun servizo integral aos nosos clientes, ao longo dos mais de trinta anos de experiencia.

Premios

Ver Mais

Aviso Legal

Ver Mais

Contacte con nós

Ver Mais