Normas Complementarias e Subsidiarias de ámbito provincial da provincia de Pontevedra

Normas Complementarias e Subsidiarias de ámbito provincial da provincia de Pontevedra. Aprobadas definitivamente en 1989 e modificadas en 1991, aínda seguen en vigor. Este traballo serviu de base ao resto de Normas Complementarias e Subsidiarias das demais provincias galegas.
 
REF: NNSS // Stock: Disponible