Normas Subsidiarias do Concello de Brión

Normas Subsidiarias do Concello de Brión. Este proxecto urbanístico está considerado, xunto co PXOU das Neves, como pioneiro no tratamento integral do territorio rural. Actuacións derivadas del, como as levadas a cabo na Carballeira de Santa Minia (Casa do Concello, Casa da Cultura, etc) foron recoñecidas e premiadas polo Consello de Europa.
 
REF: NNSS // Stock: Disponible