Normativa Urbanística para 37 municipios de Navarra

Normativa Urbanística para municipios rurais de Navarra. Planeamento adxudicado por Concurso convocado conxuntamente polo MOPU e o Goberno de Navarra, cunha dobre finalidade: Dotar de normativa urbanística a 37 concellos de catro vales meridionais de Navarra (Ulzama, Atez, Basaburua e Imoz) e Investigar sobre o planeamento nos medios rurais da España húmida. Con posterioridade elaboráronse unhas Normas Comarcais para a totalidade dos vales meridionais navarros.
 
REF: Normativa Urbanística // Stock: Disponible