Plan Xeral de Ordenación Urbana das Neves

Plan Xeral de Ordenación Urbana das Neves. Foi un intento de dotar a este concello pontevedrés dunha ordenación integral. Existe publicación sobre o mesmo co titulo: "O Planeamento no mundo rural galego. O PXOU das Neves". Este foi o primeiro Plan Xeral redactado en galego na historia de Galicia.

REF: PXOM // Stock: Disponible