Xornadas e concgresos

ORGANIZACIÓN DE XORNADAS, CONGRESOS, CONVENCIÓNS.
Cabería salientar, entre moitas outras:
XORNADAS SOBRE TRÁFICO EN CONXUNTOS HISTÓRICOS. SANTIAGO. 1980.
Relatorio presentada: “Estudio de Medidas de Restricción de tráfico en el Centro Histórico de Santiago de Compostela”.
 
CONGRESO DO FEITO GALEGO. VIGO 1980
Relatorio presentada: “Asentamentos en Galicia. Interpretación da súa formación dinámica”.
 
XORNADAS DE URBANISMO. GIJÓN. 1981
Relatorio: “O solo non urbanizable na cornixa cantábrica”.
 
XORNADAS DE URBANISMO. VILAGARCÍA 1982
Organización e diversos relatorios
XORNADAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL. PALMA MALLORCA. 1982
Relatorio: “La ordenación territorial en el mundo rural. Reflexiones acerca de una experiencia”.
XORNADAS SOBRE ORDENACIÓN MEDIO RURAL. PAMPLONA. 1983
Co-organización e diversos relatorios
REUNIÓNS DE URBANISMO E ESPAZO RURAL. SEGOVIA 1984
Relatorio: “El territorio rural y el urbanismo”.
SIMPOSIO SOBRE O MEDIO NATURAL. A CONCA DO MIÑO. OURENSE 1985
Participaron en mesa redonda: “Aproveitamento das augas continentais”
XORNADAS SOBRE APRENDIZAXE DA CIDADE. PONTEVEDRA 1986
Co-organización (xunto co Ateneo de Pontevedra) e diversos relatorios.
SEMINARIO SOBRE O CULTIVO DO EUCALIPTO. SANTIAGO 1990
Relatorio: “A forestación na Ordenación Territorial”.
XORNADAS SOBRE CONCELLOS E PATRIMONIO HISTÓRICO. VIGO 1991
Relatorio: “Xestión municipal e protección do patrimonio ¿Un valor engadido
XORNADAS SOBRE A RÍA DE PONTEVEDRA. PONTEVEDRA 1991
Relatorio: “O sistema viario e a ponte da Autopista sobre a ría”.
XVIII SEMANA DE LA CARRETERA. SEVILLA 1991
Relatorio: “Carretera y ciudad. Integración o destrucción”.
CONGRESO. DOCUMENTO ESPAZO E CONTORNO. A protección do monumento na paisaxe urbana e rural. SANTIAGO 1996
Relatorio: “O Plan Especial do C.H.A. de Allariz”
 
TALLER DE ARQUITECTURA. ALLARIZ 1998
Organización e diversos relatorios.
CONGRESO SOBRE REHABILITACIÓN DE CONXUNTOS E CASCOS HISTÓRICOS. PONTEVEDRA 25/28 Xaneiro do 2000
Organización completa e diversos relatorios.
EXPOSICIÓN: “O Proxecto para un porvir que recomeza. A Memoria e a Vida” (Casco Vello de Vigo). 2001.
 
REF: xornadas // Stock: Disponible